Sayfalar

7 Mar 2012

Amipler ve Asalaklar


Doğadaki yaşam sosyal yaşamda insanlara modeller sunmaktadır, ama iyi, ama kötü. Misal; amipler ve asalakların yaşamı.  Amipler tek hücreli canlılardır. Mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan bu hayvancıkların belirli bir şekilleri yoktur. Sularda yaşarlar ve yalancı ayaklar çıkararak hareket ederler. Bu hareketleri sırasında türlü şekillere girerler. Hareketsiz hallerinde, genel olarak yuvarlak veya oval biçimdedirler. Çoğalmaları, iki veya daha fazla parçaya bölünmek suretiyle olur. Canlı varlıkların en ilkeli kabul edilirler. Princeton Üniversitesi biofizikçilerinden Liang Li ve Edward Cox,  amiplerin bütün  hareketlerini kaydettikten sonra bu varlıkların gelişmemiş bir hafızaya sahip olduklarını belirlemişler.

Toplumumuzda da gelişmemiş bir hafızaya sahip olan,  her ortamda yaşayabilen, yalanlara dayanarak hareket eden, duruma göre çoğalarak yaşamını sürdüren, her şekle girebilen amipsi yaşamı seçenler azımsanmayacak sayıdadırlar.

Gün olur karşımıza siyaset sahnesinde görülürler, gün olur bilim ve sanat  adına arz-ı endam ederler, eğitici olarak karşımıza çıkarlar. İlkel olduklarından zavallı görülürler,  üreme ve basit yaşamları onların zavallılık kültüründen  beslendiklerini gösterir. Ortamlara girerler, istedikleri olmayınca ya bölünürler ya şekil değiştirirler, ancak değiştirmedikleri tek alışkanlıkları olan  "yalan" hep en büyük silahlarıdır.

Bilimsel çalışma ve yayınlarla ilgileri yoktur ama bilim kurumlarında üst yöneticiliğe soyunurlar, hatta bazıları çevrelerindeki başka amiplerin yardımıyla ilkel dayanışma içgüdüsü ile yüksek mevkilere seçilirler de. Amipsi yaşamı seçen bilim insanları, yazarlar ve sanatçılar  görürüz zaman zaman, başkasının emeğini çalar kendi eseri olarak sunar, bu durum ortaya çıktığında ilkel amip kültürü ile kendilerini savunurlar.

Eleştiri yaparken  kıskançlık duygularını baskılayamazlar, sevmediklerini yıpratmakta tereddüt geçirmezler ve  bu insanları “tu kaka” ilan ederler. Yükselmek için başkalarını aşağıya çeker ve onların omuzlarına basarak yükselirler, hatta yükselmek için sigara kağıdını bile kullanırlar.

Bilirsiniz bazı insanlar çorap değiştirir gibi parti veya siyasi fikir değiştirirler ancak bu davranışlarını “devletin bekası”,  “yüce milletimizin arzusu” veya "kurumumun yüksek menfaati" "fedekarlığın en büyüğü"  olarak nitelendirirler. Toplumda sürekli sözünü ve tavrını değiştiren, belli bir tutarlılığı olmayan bu kişilere “omurgasız” denir.  Amipsi yaşam omurgasız insanların çok sevdiği bir yaşam biçimidir, onlardan farkı ise, bölünerek çoğalmalarıdır. Dün "X" diler, bugün "Y", yarın "Z" olarak karşımıza çıkacaklarından emin olun. Ama unutmayın ki onlar hep yolcudur, hancı olamazlar.

Amipsi yaşamın ileri evresi asalak yaşam yani parazitliktir, bu yaşam biçiminde tek yanlı çıkar söz konusudur. Asalaklık, bir organizmanın ötekinin zararına yaşadığı bir ilişki biçimidir. Bu birlikteliğin tüm yararlarını asalak toplar; onu barındıran canlı ise  az ya da çok zarar görür. Asalakların çoğu, yerleştikleri canlıyı öldürmeden besinlerini ondan sağlarlar. Bu durum asalağın yararınadır,  sahibinden yoksun kalan asalak çoğunlukla ölür.
Görüldüğü gibi asalak bir yaşamda ne kadar olumsuzluk olursa olsun tanımlar bellidir, asalak kişi asalaklığını bilir ve bu yaşam biçimini saklamaz, tek taraflı çıkar ilişkisini, beslendiği ortam kabul ettiği sürece yaşar gider, maskesi yoktur. Amipsi yaşayanlar ise hep yalan arkasına saklanır ve hep şekil değiştirirler ve ne yazık ki toplumda amipler çoğalmakta, amipsi yaşam biçimini seçenler kazanmaktalar.

İşin kötüsü amipsi yaşayanlar yüzünden asalak yaşayanlar bile masum görünmeye başladılar. Toplumun çürümesini bundan daha iyi ne açıklayabilir ki .....

2 yorum:

  1. kim kızdırdı sizi bu kadar :)))

    YanıtlaSil
  2. çok haklısın kızdım, amipçikler çoğaldı etrafımda :))

    YanıtlaSil